O spisie


Raz na 10 lat odbywa się we wszystkich państwach Europy Spis Powszechny! Wśród pytań spisowych są pytania o przynależność narodową lub język używany w domu.

Na podstawie wyników spisu określane są potem wielkości mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce.

Od liczby spisanych osób deklarujących swoją przynależność do mniejszości niemieckiej, zależy funkcjonowanie mniejszości i możliwość czynnego korzystania z nadanych praw.

Nie zwlekaj zatem spisz się, deklarując narodowość NIEMIECKĄ. Określając język jakim posługujesz się w domu, napisz NIEMIECKI. Możesz wpisać więcej niż jedną przynależność narodową.

 

Narodowy Spis Powszechny jest obowiązkowy i bę­dzie się odbywał od 1 kwietnia 2021 r. w formie samospisu internetowego lub telefonicznego. Możesz także poprosić o pomoc specjalnego rachmistrza spisowego w swojej gminie.

Wypełnianie formularza polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania (poprzez zaznaczanie pól wyboru, wpisaniu wartości albo wskazanie odpowiedniej pozycji). Odpowiadając na pytania mamy obowiązek podawania prawdy.

Pytania odnoszące się do przynależności narodowej i etnicznej są wyłącznie deklaracją opartą na Twoim odczuciu, wyrażającą więź emocjonalną i kulturową relację z określonym narodem i/lub wspólnotą etniczną.


Pobieralnia


Materiały do pobrania

Pytania spisowe

Zostań wolontariuszem spisowym!


Chcesz nam pomóc w promocji udziału w spisie powszechnym? Wypełnij formularz i zgłoś się już dziś! Czekamy na Ciebie!

Prosimy wypełnij poniższy formularz, zaznaczając konkretnie na jaką pomoc z Twojej strony możemy liczyć! Po przyjęciu zgłoszenia będziemy informować Cię na bieżąco o nadchodzących działaniach!

Zgłoś się wypełniając formularz


Pytania i odpowiedzi dot. Spisu powszechnego 2021


Od 1.04. do 30.09.2021

Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

W samospisie osoby dorosłe spisują się samodzielnie, natomiast dane o osobach małoletnich są przekazywane przez osoby pełnoletnie wspólnie z nimi zamieszkałe.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

To pytania dotyczące charakterystyki etniczno-kulturowej

  • Jaka jest Pana(i) narodowość? (Narodowości nie należy mylić z przynależnością państwową – czyli obywatelstwem!) Wybierz – NIEMIECKA!!
  • Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Możesz wybrać POLSKA lub ŚLĄSKA
  • Jakim językiem zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? Odpowiedz: NIEMIECKI, ŚLĄSKI

Osoby, mieszkające na stałe za granicą ale zameldowane w Polsce są zobowiązane do ankiety spisowej.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby różne osoby mogły się spisać z tego samego komputera. Należy pamiętać, że osoba kończąca spis musi się wylogować ze swojego formularza. Kolejna osoba musi się zalogować na swoje konto. Po zalogowaniu się do systemu, uwierzytelnieniu swojej osoby, musi wypełnić formularz dla siebie.

Możesz to zrobić np. w wyznaczonym miejscu w gminie lub w DFK gdzie wyznaczono dyżury, podczas których można się spisać. Warto podpytać też innych członków DFK o pomoc.


Galeria zdjęć


Zobacz osoby, które deklarują narodowość Niemiecką.

Sponsorzy


Sponsorzy dzięki którym kampania mogła zostać zrealizowana

Sfinansowano przez:

poprzez:

Kontakt


Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien

ul. Konopnickiej 6

45-004 Opole

tskn@skgd.pl

www.skgd.pl